Προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Η Διαχειρίστρια της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «dot2dot»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όλα τα μέλη της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Αυγούστου ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στην έδρα της dot2dot ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (Γεωργίου Σταύρου 6), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του απολογισμού 2021

2. Έγκριση του προγραμματισμού 2022

3. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 2021

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την Τρίτη 16 Αυγούστου 2022 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Η παρουσία των μελών είναι απαραίτητη, καθώς δυνάμει του άρθρου 15 του Καταστατικού η Γ.Σ. θα προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων καθώς βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των μελών της.

 

Η Διαχειρίστρια

Βασιλική Καρτσιακλή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Η Διαχειρίστρια της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «dot2dot»

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όλα τα μέλη της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Αυγούστου ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στην έδρα της dot2dot ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (Γεωργίου Σταύρου 6), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Διαχειριστή/τριας

2. Παροχή Γενικών Εξουσιοδοτήσεων

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Η παρουσία των μελών είναι απαραίτητη, καθώς δυνάμει του άρθρου 15 του Καταστατικού η Γ.Σ. θα προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων καθώς βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των μελών της.

 

Η Διαχειρίστρια

Βασιλική Καρτσιακλή

Accessibility Toolbar